Podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia Renata Mizerska zwróciła się z wnioskiem o zrównanie wynagrodzeń psychoterapeutów posiadających certyfikaty psychoterapeuty z wynagrodzeniami osób posiadających specjalizację. Warto przypomnieć, że przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii został powołany do Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Ministerstwie Zdrowia dopiero w styczniu tego roku.

Rada jest jedyną organizacją występującą z tym bardzo ważnym dla naszego środowiska postulatem. To kolejne takie wystąpienie przedstawiciela PRP.

Rada ma nadzieję, że takie działania pozwolą zachęcić większą ilości osób do pozostania w publicznym systemie zdrowia. Jednocześnie będzie też zachętą do podejmowania specjalistycznego kształcenia w psychoterapii, które trwa co najmniej 4 lata. Warto zauważyć, że większość osób szkolących się w psychoterapii opłaca szkolenie z własnych środków.

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także:

NWZ PRP