Brak współ-działania wnioskodawców w temacie ZSK może postawić pod znakiem zapytania wieloletni dorobek psychoterapeutów pracujących w 5 grupach podejść i organizacji, które je reprezentują.

Dlatego też Polska Rada Psychoterapii po raz kolejny zwróciła się do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z prośbą o rozmowę. Choć do 31 października pozostało tylko kilka dni, widzimy realne możliwości by razem, w dialogu znaleźć takie propozycje zapisów we wniosku ZSK, które będą możliwe do wspólnego przedstawienia w Ministerstwie Zdrowia. Nadal czekamy.

Z uwagi na fakt złożenia dwóch wniosków, zupełnie odmiennych w założeniach (jeden przygotowany przez SP PTP dotyczy tzw. kwalifikacji ogólnej, drugi przez SWPS/PTTPB dotyczy kwalifikacji w ujęciu bardzo szczegółowym), które powstały w bardzo wąskich gronach, nasze środowisko znalazło się ponownie w niełatwym położeniu na forum Ministerstwa Zdrowia.  W tak trudnej sytuacji dobrą metodą jest współ-działanie.

Koncentracja  na tym, co nas łączy, i uszanowaniu tego, co stanowi dorobek wszystkich 5 grup podejść oraz każdego z towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów spotykających się przez lata na forum PRP, wydaje się być najlepszym wyjściem.

Od kilku dni  Rada intensywnie pracuje nad analizą złożonych wniosków i propozycjami koniecznych zmian.

Już wiadomo, że wniosek przygotowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zawiera liczne kryteria certyfikacji przyjęte przez tą organizację, co wyklucza np. możliwość uznania certyfikatów licznej grupy psychoterapeutów posiadających certyfikaty uzyskane na podstawie minimów godzinowych opracowanych na forum Polskiej Rady Psychoterapii. Również zapisy dotyczące tzw. instytucji certyfikujących zgodnie z ZSK, którymi mają być towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów, wymagają kluczowych zmian.

Wkrótce przedstawimy nasze stanowisko w tej ważnej sprawie.

 

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: