Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii zwrócił uwagę, że raport AOTM opiera się o analizę danych historycznych i analizę pracy w systemie, który doprowadził do kryzysu w opiece nad dziećmi i młodzieżą doświadczającymi problemów w obszarze zdrowia psychicznego. Z tego powodu ustalenia AOTM nie powinny być podstawą aktualnej wyceny.

Zdaniem PRP dla sukcesu reformy istotne jest takie wycenienie świadczeń by zapewnić szeroki dostęp do świadczeń (również psychoterapii długoterminowej) dzieciom, młodzieży i ich rodzinom oraz zapewnić możliwość zatrzymania i zatrudniania w publicznym systemie zdrowia wykwalifikowanej kadry specjalistów.

Wraz ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wprowadzono nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Więcej o reformie pisaliśmy tutaj.

Szczegółowe informacje o raporcie AOTM tutaj.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: