Nowi członkowie

Bardzo się cieszymy, że 4 kolejne organizacje zgłosiły chęć przystąpienia do Rady! Mamy nadzieję, że niebawem otrzymamy dokumenty aplikacyjne i na kolejnym Walnym Zebraniu będziemy mogli przyjąć nowych członków.