Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii stoi niezmiennie na stanowisku, że ewentualny opis kwalifikacji ZSK powinien dotyczyć jednolitego opisu kwalifikacji uwzględniającego wszystkie 5 grup podejść i różnorodność szkół w psychoterapii (psychoanaliza, psychoterapia psychoanalityczna, psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia Gestalt, psychoterapia skoncentrowana na emocjach, psychoterapia skoncentrowana na osobie, inne podejścia humanistyczno-doświadczeniowe, psychoterapia egzystencjalna, podejścia poznawczo-behawioralne, podejścia systemowe i konstrukcjonistyczne, podejścia integracyjne). Jeden opis pozwoli jednocześnie zachować wysokie standardy stosowania psychoterapii i potwierdzi wysokie kompetencje psychoterapeutów zrzeszonych w różnych stowarzyszeniach, też w stowarzyszeniach będących członkami PRP. Do osiągnięcia tego celu  konieczne są zmiany we wniosku złożonym przez PTP.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także:

NWZ PRP