Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie superwizji psychoterapii” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Tutaj zamieściliśmy link do wniosku: PTPG_20 organizacji_zał.do pisma – Formularz konsultacji z zainteresowanymi środowiskami PTPG

Chcemy podkreślić, że wiosek złożony przez PTPG „Prowadzenie superwizji psychoterapii” powstał po prawie 8 miesiącach wspólnych prac i dialogu. To efekt uzgodnień z koleżankami i kolegami (superwizorami, nauczycielami psychoterapii, reprezentantami Zarządów) z różnych Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów. Multimodalnej 20-osobowej grupie roboczej przyświecała idea przyjęcia bardzo szerokiej perspektywy, uwzględniającej poszczególne grupy podejść czy podejścia, czy też Towarzystwa
i Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów, oraz uwzględniającej perspektywę pacjentów
i całego rynku.

Zaproszenie do wspólnej pracy zostało przesłane w lipcu 2019 r. do 22 organizacji. W różnych momentach, wiele z nich zaangażowało się w pracę, delegując swoich reprezentantów. Do grupy roboczej dołączyli, między innymi, reprezentanci Zarządów Sekcji Naukowej Terapii Rodzin i Sekcji Naukowej Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W końcowym etapie prac udział wziął również członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zdaniem Rady konieczne jest uwzględnianie dorobku całego środowiska psychoterapeutów, wszystkich 5 grup podejść oraz ponad
20 Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, które od lat z dużym zaangażowaniem prowadzą np. certyfikację
. Warto pamiętać i podkreślić, że wysokie standardy kształcenia psychoterapeutów i  minima godzinowe zostały opracowane na forum Rady, przy aktywnym uczestnictwie przedstawicieli wielu organizacji, w tym Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stały się one punktem odniesienia dla Ministerstwa Zdrowia czy NFZ. To wspólny ważny dorobek. Wydaje się, że kolejnym krokiem jest określenie minimów dla szkolenia superwizorów.

Więcej informacji o procesie powstawania wniosku złożonego przez PTPG: https://gestaltpolska.org.pl/pl/wniosek-ptpg-kwalifikacja-prowadzenie-superwizji-psychoterapii

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: