Wielu psychologów zwraca się do nas z pytaniem o zmianę terminu sesji wiosennej. Terminy egzaminów specjalizacyjnych PES (dla lekarzy), PESDL (dla diagnostów laboratoryjnych) są już odwołane. Liczymy, że również specjalizanci z innych dziedzin będą mogli w późniejszym czasie w spokoju (i mając dostęp do bibliotek) przygotować się do ważnego egzaminu zawodowego. Dziś jest to niemożliwe.

Zwróciliśmy się do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z prośbą o interwencję w tej ważnej sprawie.

 

AKTUALIZACJA z dnia 24 kwietnia

Tutaj lista dziedzin dla których egzamin PESoz odbędzie w INNYM terminie, w tym psychologia kliniczna i psychoterapia dzieci i młodzieży: https://www.cem.edu.pl/aktualnosci/Komunikat%20w%20sprawie%20odwo%C5%82ania%20Pa%C5%84stwowego%20Egzaminu%20Specjalistycznego%20w%20dziedzinach%20maj%C4%85cych%20zastosowanie%20w%20ochronie%20zdrowia.pdf?fbclid=IwAR38383awzj1gROtan7xrktgg5C8EajR1oUsNIWVrhW74EsziRw5hUeyoog

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: