Konsultacje ustawy o zawodzie psychologa – mamy liczne uwagi

Nadal projekt ustawy o zawodzie psychologa nie zawiera ważnych, zdaniem PRP, zmian.

Zdaniem Polskiej Rady Psychoterapii przedłożony projekt wprowadza nowe regulacje, które ograniczają prawa osób, które ukończą studia na kierunku psychologia a będą wykonywały inne czynności niż te opisane w projekcie.

Nadal nie są określone przepisy dotyczące obowiązkowego stażu. To nie pozwala na ocenę proponowanych rozwiązań – staż był jednym z punktów, który uniemożliwił stosowanie obecnie obowiązującej ustawy. Sprawa dotyczy kilkudziesięciu tysięcy osób w Polsce!