W imieniu Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt serdecznie dziękujemy za zainteresowanie psychoterapią i praktyką kliniczną w czasie pandemii i rejestrację oraz w wykładzie

Bliskość. Dystans. Izolacja. Psychoterapeuta w zmieniającym się świecie.

Wykład dotyczył roli relacji terapeutycznej w okolicznościach związanych z pandemią; doświadczania zmian przez psychoterapeutę i pacjenta. Poruszyliśmy  aspekty pracy i możliwości kształtowania relacji w warunkach online, a także przeżyć izolacji i dystansu przez obie strony uczestniczące w spotkaniu psychoterapeutycznym. Zagadnienia te przedstawiła dr Margherita Spagnuolo Lobb z perspektywy współczesnej relacyjnej psychoterapii Gestalt (podejście humanistyczno-doświadczeniowe).

Dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie – ponad 650 osób się zarejestrowało!

Margherita Spagnuolo Lobb – nauczycielka psychoterapii, superwizorka i psychoterapeutka. Autorka kilkudziesięciu artykułów i książek z dziedziny psychoterapii, w szczególności humanistyczno-doświadczeniowej. Założycielka i kierownik Instytutu Gestalt (Siracusa, Palermo, Milan). Członek New York Institute for Gestalt Therapy (NYIGT), była prezes oraz członek honorowy European Association for Gestalt Therapy (EAGT), założycielka i honorowa prezes Italian Association for Gestalt Psychotherapy (SIPG), była również prezesem Italian Federation of Psychotherapy Methods (FIAP).

Wkrótce nakładem Wydawnictwa Harmonia Universalis ukaże się polski przekład jej książki „Teraz-dla-potem w psychoterapii. Psychoterapia Gestalt w ponowoczesnym społeczeństwie

Organizatorzy:

Przeczytaj także: