Wzór do zgłaszania uwag w sprawie specjalizacji MZ 1416

Tutaj znajdziesz wzór tabeli uwag oraz proponowane uzasadnienie. Na żółto zaznaczono miejsca do uzupełnienia – plik do pobrania:  WZOR_Uwagi-do-rozporzadzenia-1416_specjalizacja-psychoterapia

 • Otwórz załączony plik.
 • Wypełnij informację w nagłówku – elementy zaznaczone na żółto.
 • Wprowadź ewentualne dodatkowe komentarze w tabeli – zał. 1 wewnątrz dokumentu.
 • Zapisz plik na swoim komputerze.
 • Uzupełniony o Twoje dane plik prześlij na adres e-mail: k.gortat@mz.gov.pl, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.
 • Jeśli chcesz mieć pewność, że nikt nie zmodyfikuje pliku załącz dodatkowo wersję w formacie pdf.

Argumentację przygotowały organizacje zrzeszające psychoterapeutów w formie wspólnego stanowiska:

 • Polska Rada Psychoterapii oraz zrzeszone w niej towarzystwa i stowarzyszenia (16 organizacji)
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii i Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • organizacje współpracujące w ramach towarzystw psychoanalitycznych (9 organizacji)