Stanowisko PRP oraz innych organizacji w sprawie specjalizacji (MZ 1416)

Polska Rada Psychoterapii przesłała stanowisko do Ministerstwa Zdrowia w sprawie specjalizacji. Tutaj możesz przeczytać nasze stanowisko: PRP_stanowisko w sprawie specjalizacji MZ1416-1

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym przedstawicielom organizacji zrzeszających psychoterapeutów.

Organizacje zrzeszające psychoterapeutów, które przygotowały wspólne stanowisko w sprawie specjalizacji (projekt MZ 1416):

  • Polska Rady Psychoterapii oraz zrzeszone w niej towarzystwa i stowarzyszenia (16 organizacji)
  • Sekcja Naukowa Psychoterapii i Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
  • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • oraz organizacje współpracujące w ramach podejść psychoanalitycznych