Wysłanie pisma do Ministra Zdrowia w sprawie raportu do projektu zmiany ustawy o płacy minimalnej UD 388