Wysłanie pisma do Ministra Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji z tzw. psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży MZ 662