Związek Stowarzyszeń PRP przesłał na ręce Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pismo z propozycją spotkania dotyczącego omówienia opisu kwalifikacji prowadzenie psychoterapii.

Wydaje się, że jedna kwalifikacja będzie najlepiej służyła zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów i jasności. W gąszczu podejść teoretycznych i specjalistycznego języka różnych paradygmatów pacjenci się gubią.  Jak doskonale wiemy, już i tak teraz mają oni ogromną trudność w odróżnieniu psychoterapeuty, psychiatry, psychologa, czy psychologa klinicznego.

Tak jak to wielokrotnie podnosiliśmy na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, jedna kwalifikacja pozwoli zachować i wysokie standardy kształcenia oraz stosowania psychoterapii i potwierdzi wysokie kompetencje psychoterapeutów zrzeszonych w różnych stowarzyszeniach, w tym:

  • organizacjach zrzeszonych w Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii (patrz lista członków PRP),
  • Polskim Towarzystwie Psychologicznym,
  • Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.
  • Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo-Behawioralnej.By to było możliwe konieczne jest wprowadzenie kilku zmian we wniosku PTP.

Celem Polskiej Rady Psychoterapii jest by proces włączania kwalifikacji dotyczącej zawodu psychoterapeuty do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) był dla całego środowiska – psychoterapeutów pracujących we wszystkich 5 grupach podejść – okazją do budowania silnego wizerunku psychoterapii i przestrzenią do inkluzji, podkreślania tego co nas łączy, stąd też nasza gotowość do włączenia się w prace Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czekamy na odpowiedź ZG PTP.

 

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: