Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Główna różnica wobec poprzednich uregulowań NFZ polega na zwrocie „a w szczególności” w definicjach psychoterapeuty, osoby w trakcie szkolenia, superwizora – co (po zasięgniętych konsultacjach prawnych) oznacza, że pojęciem tym nie są objęte jedynie certyfikaty i szkolenia obu PTP, a stanowią one przypadek szczególny.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: