W imieniu Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii reprezentującego 17 organizacji zrzeszających psychoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej przesłaliśmy prośbę o uwzględnienie postulatów dotyczących sposobu prowadzenia psychoterapii, w tym psychoterapii grupowej i psychoterapii rodzinnej finansowanej przez Płatnika w dobie pandemii.

Proponowane przez nas i inne organizacje zmiany pozwolą zwiększyć dostępność świadczeń psychoterapeutycznych w sytuacji zagrożenia epidemicznego i ograniczyć negatywne skutki związane z narastaniem problemów w obszarze zdrowia psychicznego.

 

  1. Należy zwiększyć wagę punktową produktów rozliczeniowych dla psychoterapii grupowej dostosowując ją do średnich stawek rynkowych.

  2. W przypadku jednej sesji psychoterapii grupowej rozliczeniu powinna podlegać każda godzina sesji (do 3 45-minutowych sesji) – zmiana par 11 pkt 1 ppkt 16.

  3. Umożliwienie rozpoczynania i kontynuowania psychoterapii za pomocą systemów teleinformatycznych, w uzasadnionych okolicznościach (pandemia, utrata mobilności pacjenta, izolacja).

  4. W przypadku sesji psychoterapii rodzinnej powinna podlegać rozliczeniu każda godzina sesji. Zwiększenie wyceny do stawek rynkowych.

  5. Zróżnicowanie stawek za psychoterapię w zależności od kwalifikacji psychoterapeuty (w trakcie szkolenia, po ukończonym szkoleniu, certyfikowany psychoterapeuta).

  6. Wprowadzenie brakujących kodów dla psychoterapii prowadzonej za pomocą systemów teleinformatycznych: psychoterapii grupowej; psychoterapii rodziny.

  7. Zniesienie konieczności wykonywania świadczeń w środowisku pacjenta do ogłoszenia całkowitego odwołania wszelkich obostrzeń epidemiologicznych. Zniesienie takiej konieczności w okresach  ewentualnych przyszłych obostrzeń sanitarnych czy epidemiologicznych.

  8. Zmiana aktualnego brzmienia wymogów dotyczących konieczności świadczenia minimum 15% świadczeń w środowisku pacjenta przez ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży pierwszego poziomu referencyyjnego, ze względu na brak możliwości realizacji tego wymogu w rzeczywistości, zwłaszcza w realiach pandemii.

 

Treść pisma do Prezesa NFZ – przeczytaj

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: