Walne Zebranie PRP 24.05.2024

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 24 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 18:30 w w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2 w Warszawie odbędzie się

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

O następującym porządku zebrania:

 1. Przywitanie
 2. a. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania b. Wybór i powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2023
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2023
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023
 8. Dyskusja dot. pkt. 5, 6, 7
 9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań
 10. Przedstawienie sytuacji dotyczącej projektów ustaw związanych z regulacją zawodu psychoterapeuty
 11. Dyskusja dot. pkt. 10
 12. Zakończenie zebrania

Obecność członków Polskiej Rady Psychoterapii na WALNYM ZEBRANIU jest obowiązkowa.
Przewidywany czas zakończenia 21:00.

W przypadku braku wymaganej ilości osób, Walne Zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 24-05-2024 o godz. 19:00

ZARZĄD

Polskiej Rady Psychoterapii