Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
W załączniku nr 6 określone zostały „Wymagane kwalifikacje do sesji psychoterapii indywidualnej” w brzmieniu:

  1. Osoba, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię” lub
  2. Osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii, zwana dalej „osobą w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty”

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: