PRP ustala definicję psychoterapii w brzmieniu:

„Psychoterapia jest celowym planowanym oddziaływaniem psychologicznym zmierzającym do złagodzenia lub usunięcia zaburzeń funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierającym dążenia jednostki/rodziny do zdrowia i rozwoju.”
PRP ustala stanowisko wobec projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologow przygotowywanego przez MPiPS (tekst nadesłany do PRP przez Małgorzatę Toeplitz-Winiewską) – PRP ponownie zaprasza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na spotkanie.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także:

NWZ PRP

Walne Zgromadzenie