Ministerstwo Zdrowia kieruje projekt ustawy do Komitetu Stałego Rady Ministrów

W przepisach przejściowych nadal pozostaje zapis, że certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (wymienionych z nazwy) nie wymaga dalszej weryfikacji w odróżnieniu od certyfikatów pozostałych stowarzyszeń psychoterapeutycznych.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: