Nasz cel

Współpraca na rzecz całego środowiska
i 5 grup podejść

Wnioski z badań naukowych

Psychoterapia jest efektywna i skuteczna, a jej stosowanie w ochronie oraz profilaktyce zdrowia pozwala znacznie ograniczyć koszty…

Zawód psychoterapeuty

Polska Rada Psychoterapii, widząc konieczność regulacji prawnych dotyczących zawodu psychoterapeuty, rozpoczęła pracę nad standardami wykonywania zawodu, zasad etycznych, zasad certyfikacji …

Kwalifikacje ZSK

Sprawdź, który z wniosków ZSK uwzględnia wszystkie 5 grup podejść i dorobek wszystkich towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów. Porównanie wniosków ZSK PTPG oraz PTP …