Zarząd Związku Stowarzyszeń pn. Polska Rada Psychoterapii zwołuje Walne Zebranie członków w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 10.30 w I terminie i o godz. 11.00 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w Warszawie przy ul. Wilczej 66/68 .

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności PRP w okresie 05-11.2018.
 7. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków PRP.
 8. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu. Proponowane zmiany w statucie na stronie www.prp.org.pl
 9. Uchwalenie zasad ustalania wysokości składek członkowskich i wpisowego przez Zarząd PRP.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie zebrania.

Przewidujemy, że spotkanie będzie trwało 3,5 godziny jednak na wypadek, gdyby miało się przedłużyć, bardzo prosimy o zarezerwowanie nieco większej ilości czasu.

Wszystkich przedstawicieli organizacji członkowskich uprzejmie prosimy o przyniesienie ze sobą oryginału pełnomocnictwa, podpisanego zgodnie z reprezentacją w KRS, do reprezentowania danej organizacji na Walne Zebranie członków (Statut PRP, paragraf 13, pkt. 1 i 2), wzór pełnomocnictwa na stronie prp.org.pl.

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii

Projekty zmiany w statucie PRP

Pełnomocnictwo reprezentanta organizacji członkowskiej PRP

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: