Założenie Związku Stowarzyszeń pn. Polska Rada Psychoterapii – 15 członków założycieli