Wysłanie pisma do Ministra Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie priorytetów zdrowotnych