Wysłanie pisma do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie opracowania vademecum dotyczącego stosowania psychoterapii