W imieniu środowiska polskich psychoterapeutów i psychologów wnioskujemy o pilne wprowadzenie formy e-wizyt dla sesji psychoterapii grupowej w aktualnej sytuacji kryzysowej jako równoważnych wizytom bezpośrednim finansowanym przez NFZ. Pismo skierowaliśmy razem z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii oraz Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapeutów.

Wśród wprowadzonych kategorii usług nie zostały uwzględnione sesje psychoterapii grupowej, które również można realizować zdalnie, za pośrednictwem dostępnych, szyfrowanych komunikatorów internetowych. Pacjenci, którzy do tej pory korzystali z  grup psychoterapeutycznych pozostali bez możliwości kontynuacji leczenia. Grupy są dla nich ważnym, stabilizującym i wspierającym sposobem leczenia, umożliwiającym uczenie się prawidłowej adaptacji do istniejących warunków życia. Bez tej pomocy mogą doświadczać pogorszenia objawów zaburzeń psychicznych, nasilenia tendencji samobójczych do stanu wymagającego hospitalizacji lub wypaść z rynku pracy. Zastąpienie ich sesjami indywidualnymi wymagałoby znacznego zwiększenia liczby świadczonych usług. Podczas 2 godzin sesji grupy z terapii korzysta równocześnie 10-12 pacjentów, co w przełożeniu na sesje indywidualne oznacza 10-12 dodatkowych godzin pracy poradni. Sesje grupowe są również tańsze w realizacji.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: