Dnia 19.01.2018 w związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi trudnej sytuacji w obszarze lecznictwa kierowanego do dzieci i młodzieży borykających się z trudnościami zdrowia psychicznego i planach utworzenia zespołu przy Ministrze Zdrowia, na bazie obecnie istniejącej grupy roboczej, Polska Rada Psychoterapii zgłosiła gotowość do wspierania Ministra Zdrowia w ww. zadaniu.

Naszym zdaniem uczestniczenie ekspertów z różnych środowisk pozwoli według nas na całościową, wielopoziomową perspektywę i pozwoli uniknąć ryzyka koncentracji wyłącznie na medycznych aspektach zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Jako środowisko od lat aktywnie pracujące w obszarze leczenia problemów psychicznych, jak również działające na rzecz wprowadzania wysokich standardów w tym obszarze wyraziliśmy nadzieję, iż głos Polskiej Rady Psychoterapii w pracach ww. grupy i zespołu przyczyni się do poprawy bardzo złej sytuacji w lecznictwie psychiatrycznym obejmującym dzieci i młodzież.

W składzie zespołu  powołanego przez Ministra Zdrowia nie znalazł się żaden przedstawiciel Rady.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Zbigniew J. Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie:
a) prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
b) dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk – Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej, Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
c) prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii
Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.,
d) mgr Hanna Alicja Kłopotek – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla
województwa lubelskiego,
e) dr hab. n.med. Maciej Pilecki, specjalista Województwa Małopolskiego z psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
f) dr hab. n. med. Barbara Remberk – Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
g) dr Tomasz Rowiński – Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
h) prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka – Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii,
i) prof. dr. hab. n. med. Tomasz Wolańczyk – Kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
j) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
k) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
l) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;
3) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: