PLAN OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

W dniu 14 czerwca 2021 r. od godziny 12.00 do 14.00

Obrady prowadzone w trybie online

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Sprawozdania merytorycznego za 2020 r.
 7. Prezentacja sprawozdania finansowego za 2020 r.
 8. Prezentacja sprawozdania z kontroli działalności Zarządu.
 9. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego – głosowanie.
 10. Przyjęcie sprawozdania finansowego – głosowanie.
 11. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: