W imieniu grupy Psychoterapeuci dla traumy serdecznie zapraszamy wszystkich na wykład Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów w czwartek 9 czerwca o godzinie 20.00

Transgeneracyjny przekaz traumy - wykład

„Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów”.

W sytuacji kolektywnej traumy, my – psychoterapeuci również odczuwamy jej skutki. By pomagać innym potrzebujemy odzyskać bezpieczne ugruntowanie w sobie. Poprzednie nasze spotkania, pokazały potrzebę środowiska w odświeżeniu wiedzy na temat traumy i taki cel przyświeca naszym spotkaniom. Jesteśmy wdzięczni naszym prelegentom – specjalistom w temacie traumy, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wykłady są również okazją do dyskusji i dzielenia się myślami czy wiedzą.

Prof. dr hab. Katarzyna Schier – jest wieloletnim pracownikiem Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest psychoanalityczką, psychoterapeutką dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych; ukończyła studia z psychoterapii psychoanalitycznej dzieci w Heidelbergu, w Niemczech. Jej zainteresowania naukowe dotyczą, między innymi, problematyki ukrytych form przemocy w rodzinie oraz relacji psychika-ciało. Katarzyna Schier jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym wydanego niedawno tomu pod redakcją pt. Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i rodziców (Scholar, 2020). Jej książka dotycząca odwrócenia ról w rodzinie pt. Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie zyskała dużą popularność (Scholar, 2014-2021).

Wykład „Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów” będzie poświęcony analizie różnych sposobów dziedziczenia traumy i jej skutków. Trauma będzie tu rozumiana, zarówno jako wydarzenia zagrażające życiu i zdrowiu (trauma egzystencjalna), jak też jako chroniczne doświadczenie relacyjne, przekraczające możliwości radzenia sobie (trauma interpersonalna). Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, z jakim rodzajem wyzwań mogą być konfrontowani psychoterapeuci gdy uwzględniają taką perspektywę myślenia o analizie mechanizmów zaburzeń funkcjonowania.

Joanna Chmarzyńska – Golińska – moderacja.

Spotkanie ma charakter otwarty, jednakże limit osób to 1000. Dyskusja odbędzie się po wykładzie.

Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów – wykład otwarty

Czas: 9 czerwca 2022 o godz. 20-21.30

Na platformie Zoom
https://us06web.zoom.us/j/81615370291?pwd=aGxQK0g1THFyeDJLcTZtd3k3VExiZz09

Spotkanie będzie nagrywane i udostępnione. Dla komfortu przebiegu wydarzenia prosimy zadbać o wyciszenie mikrofonów. 

Jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos, a nie chce zostać nagrany może wyłączyć kamerę lub napisać pytanie na czacie.

O kolejnych planowanych spotkaniach grupy „Psychoterapeuci dla traumy” poinformujemy wkrótce. Informujemy również, że zgłoszenia osób, które chcą zaangażować się w pomoc osobom uchodźczym grupa „Psychoterapeuci dla traumy” przyjmują pod adresem mailowym terapeucidlatraumy@psychotraumatologia.eu

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: