Sukces Polskiej Rady Psychoterapii – 5 grup podejść w rozporządzeniu MZ!

W gronie Zarządu i członków Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że wieloletnie wysiłki podejmowane na forum Rady przez przedstawicieli Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w Polsce zostały zwieńczone podpisaniem nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w dniu 15 grudnia 2021 roku.

W zapisach rozporządzenia (Dz.U. 2021 poz.2400) uwzględniono podejścia humanistyczno-doświadczeniowe, integracyjne, psychoanalityczne. Teraz ww. dokument odzwierciedla pełen obraz psychoterapii. To wspaniała wiadomość dla całego naszego środowiska.

To ogromne osiągnięcie wszystkich zaangażowanych! W ciągu ponad 15 lat przedstawiciele wielu Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów spotykali się, aby działać razem na rzecz psychoterapii w Polsce. Dzisiaj ta praca została zwieńczona sukcesem.

Zmiana rozporządzania była jednym z ważnych celów Polskiej Rady Psychoterapii. Zawsze zabiegaliśmy o wszystkie 5 grup podejść i uznanie pracy i doświadczenia wszystkich psychoterapeutów pracujących i kształcących się w Polsce. Od początku istnienia naszego forum współpracy współdzielimy pogląd, że bez względu na wszystkie różnice teoretyczne, różnice w sposobach pracy, jest jeden zawód psychoterapeuty.

Dzieląc się naszą radością i ogromną satysfakcją pragniemy jednocześnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy dawali nam swoje wsparcie, autentyczne zaangażowanie i podtrzymywali wiarę w możliwości zmian prawnych ułatwiających wykonywanie zawodu psychoterapeuty w Polsce.

Korzystając z okazji składamy noworoczne życzenia zdrowia, pomyślnych realizacji planów i inspiracji do podejmowania aktywności służących wszystkim organizacjom zrzeszającym psychoterapeutów i całemu środowisku.