Za nami kolejne owocne spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

Towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii stoją na stanowisku, że obowiązujące regulacje prawne (np. Dz.U. 2019, poz. 1285, zarządzenie Prezesa NFZ) wymagają kilku zmian, aby precyzyjniej opisać kto może wykonywać zawód psychoterapeuty. Konieczna jest też zmiana opisów świadczeń z zakresu psychoterapii, z uwagi na ryzyko odpływu psychoterapeutów prowadzących psychoterapię grupową i rodzinną. Proponowane przez nas zmiany przyniosą bardzo szybkie pozytywne efekty widoczne w całym systemie.

Celem zmian powinno być zatrzymanie w systemie ochrony zdrowia osób posiadających doświadczenie i wysokie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem psychoterapeuty wydanym przez towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów.

Polscy psychoterapeuci pracują w podejściach, które reprezentują 5 grup:

  • grupę podejść psychoanalitycznych / psychodynamicznych
  • grupę podejść poznawczo-behawioralnych
  • grupę podejść humanistyczno-doświadczeniowych
  • grupę podejść systemowych
  • grupę podejść integracyjnych

Taki podział znalazł się również w programie szkolenia w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia „psychoterapia dzieci i młodzieży”, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia. Postulujemy wprowadzenie takich samych zapisów do rozporządzenia MZ.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: