Polska Rada Psychoterapii była reprezentowana podczas spotkania w Ministerstwie Zdrowia 25 stycznia 2019 r. poświęconego prezentacji założeń do reformy opieki w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Szacunkowy koszt stworzenia modelu 600 mln – 900 mln zł (w zależności od średnich stawek dla pracowników) częściowo realizowane w ramach dotychczasowych umów kontraktowych NFZ i dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Poinformowano również o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych zakłada:

  • I poziom referencyjny: OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • II poziom referencyjny: ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • III poziom referencyjny – OŚRODEK WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: