Spotykamy się ponownie z przedstawicielami SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, SP Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii reprezentują – Renata Mizerska, Agnieszka Jankiewicz, Sylwia Żyła.

Szukamy wspólnych płaszczyzn i skutecznych rozwiązań w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które będą służyć wszystkim psychoterapeutom pracującym w 5 grupach podejść. Dzielimy pogląd, że najlepiej pacjentom/klientom będzie służyła jedna kwalifikacja opisująca prowadzenie psychoterapii i jednak kwalifikacja opisująca prowadzenie superwizji psychoterapii.

Polscy psychoterapeuci pracują w podejściach, które reprezentują 5 grup:

  • grupę podejść psychoanalitycznych / psychodynamicznych
  • grupę podejść poznawczo-behawioralnych
  • grupę podejść humanistyczno-doświadczeniowych
  • grupę podejść systemowych
  • grupę podejść integracyjnych

Taki podział znalazł się również w programie szkolenia w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia „psychoterapia dzieci i młodzieży”, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.

Warto pamiętać i podkreślić, że wysokie standardy kształcenia psychoterapeutów i minima godzinowe zostały opracowane na forum Rady, przy aktywnym uczestnictwie przedstawicieli wielu organizacji, w tym Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stały się one punktem odniesienia dla Ministerstwa Zdrowia czy NFZ. To wspólny ważny dorobek. Wydaje się, że kolejnym krokiem jest określenie minimów dla szkolenia superwizorów.

Więcej informacji o procesie powstawania wniosku złożonego przez PTPG, członka założyciela PRP: Wniosek PTPG – kwalifikacja „prowadzenie superwizji psychoterapii” – efekt pracy 20 organizacji.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: