Spotykamy się ponownie z przedstawicielami Zarządu Głównego oraz SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, SP Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii reprezentują – Renata Mizerska, Agnieszka Jankiewicz, Sylwia Żyła.

Szukamy wspólnych płaszczyzn i skutecznych rozwiązań, które będą służyć wszystkim psychoterapeutom pracującycm w 5 grupach podejść.

Polscy psychoterapeuci pracują w podejściach, które reprezentują 5 grup:

  • grupę podejść psychoanalitycznych / psychodynamicznych
  • grupę podejść poznawczo-behawioralnych
  • grupę podejść humanistyczno-doświadczeniowych
  • grupę podejść systemowych
  • grupę podejść integracyjnych

Taki podział znalazł się również w programie szkolenia w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia „psychoterapia dzieci i młodzieży”, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.

Ważne jest by zapisy rozporządzeń MZ i innych regulacji również uwzględniały wszystkie 5 grup podejść oraz towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów.

Warto pamiętać i podkreślić, że wysokie standardy kształcenia psychoterapeutów i minima godzinowe zostały opracowane na forum Rady, przy aktywnym uczestnictwie przedstawicieli wielu organizacji, w tym Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stały się one punktem odniesienia dla Ministerstwa Zdrowia czy NFZ. To wspólny ważny dorobek.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: