Dzięki współpracy z konsultantami krajowymi i innymi organizacjami udało się! Serdecznie dziękujemy Pani Profesor Barbarze Józefik za koordynowanie wspólnych prac.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także:

Konsultacje z zainteresowanymi środowiskami wniosku PTPG „Prowadzenie superwizji psychoterapii” i PTP „Prowadzenie superwizji w psychoterapii”