Zabraliśmy głos w ważnej sprawie dotyczącej wdrożenia reformy dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W proponowanym projekcie zauważyliśmy propozycję nowego zapisu:

  • par. 20. W ramach realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, świadczeniobiorca/uczestnik albo opiekun potwierdza każdorazowo swój udział poprzez złożenie podpisu w dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem czasu jej trwania.

Zdaniem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii wprowadzenie tego obowiązku głęboko ingeruje w relację psychoterapeutyczną i jest niekorzystne dla rozwoju podstawowego czynnika leczącego w psychoterapii. Tym samym należy to uznać za działanie jatrogenne. Poza szkodliwością wynikającą z ww aspektów merytorycznych, proponowany zapis stanowi przykład nierównego traktowania osób pracujących w systemie opieki psychiatrycznej i w całym systemie opieki zdrowotnej. Nie wprowadza się jednocześnie takiego obowiązku w stosunku do lekarzy i innych specjalistów. NFZ posiada narzędzia kontroli wykonywania świadczeń, które nie ingerują w relację między pacjentem a psychoterapeutą. Wnieśliśmy o wykreślenie tego zapisu.

Jednocześnie zgłosiliśmy liczne uwagi do Załącznika nr 1 dotyczącego proponowanej wyceny.

  1. Należy zwiększyć wycenę ryczałtu dla placówek I poziomu referencyjności do poziomu co najmniej 3-krotności proponowanej w projekcie. W przeciwnym wypadku nie ma realnej szansy na zmniejszenie ryzyk związanych z zapaścią systemu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży np. braku opieki specjalistów, braku oddziaływań blisko środowiska pacjenta i jego opiekunów. Proponowana wycena jest niższa niż 1h obecnej wyceny dla sesji psychoterapii indywidualnej. W miesiącu takich sesji odbywa się 4.

  2. Sesje psychoterapii rodzinnej należy wycenić w odniesieniu do sesji a nie liczby uczestników psychoterapii rodzinnej. Należy zwiększyć wagę punktową produktów rozliczeniowych dostosowując ją do stawek rynkowych, które wynoszą ok. 200-250 zł.

  3. Sesje psychoterapii grupowej należy wycenić w odniesieniu do sesji a liczby uczestników. Liczba uczestników nie zależy do psychoterapeuty a od czynnika losowego. W przypadku pacjentów młodzieżowych jest to szczególnie istotne z uwagi na wysoki wskaźnik nieobecności wynoszący ponad 25%. Należy zwiększyć wagę punktową produktów rozliczeniowych dostosowując ją do stawek rynkowych, które wynoszą ok. 200-250 zł.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: