Widzieliśmy realne możliwości by razem z Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w dialogu znaleźć takie propozycje zapisów we wniosku ZSK, które będą możliwe do wspólnego przedstawienia w Ministerstwie Zdrowia. Pomimo, że do 31 października pozostawało tylko 6 dni, byliśmy i nadal jesteśmy gotowi do rozmów.

W odpowiedzi na list SP PTP odpisała, że nie wie co w złożonym wniosku ZSK wzbudza wątpliwości i wymagałoby dyskusji, szczególnie że wniosek zawiera wszystkie główne grupy podejść. W związku z tym trudno jest odpowiedzieć Sekcji na propozycję współ-działania skierowaną w imieniu Związku Stowarzyszeń PRP przez Prezes Renatę Mizerską na ręce Przewodniczącej Krystyny Mierzejewskiej-Orzechowskiej.

Należy podkreślić, że to Polska Rada Psychoterapii prowadzi skuteczne działania by we wszystkich dokumentach i aktach prawnych zawierać zapis dotyczący wszystkich 5 grup podejść (grupy podejść: psychoanalitycznych i psychodynamicznych, behawioralno-poznawczych, humanistyczno-doświadczeniowych, systemowych, integracyjnych). Cieszymy się, że kwestia ta nie budzi już wątpliwości.

 

Warto przypomnieć, że jest to kolejna już propozycja współpracy nad zapisami ZSK, jakie Polska Rada Psychoterapii skierowała do SP PTP. Do dziś nie udało się doprowadzić do spotkania w tym temacie.

Proponowane przez wnioskodawcę zapisy w wielu miejscach są oparte o kryteria uznaniowe, mogące prowadzić do wykluczenia z rynku pracy lub utratę praw nabytych. Nie uwzględniają dotychczasowej praktyki rynkowej i uzgodnionych w środowisku psychoterapeutów minimów godzinowych i programowych dla całościowych szkoleń w psychoterapii.

Może to skutkować nierównym traktowaniem osób wykonujących tą samą pracę. Może też ograniczyć pacjentom możliwość korzystania z psychoterapii.

Wierzymy nadal, że na tym etapie procedowania wniosków w Ministerstwie Zdrowia szybkie i koncyliacyjne działanie przyniesie wymierne korzyści całej naszej społeczności i pacjentom.

 

Intencją Rady jest uzgodnienie takiej treści wniosku ZSK „prowadzenie psychoterapii”, jaka będzie możliwa do przyjęcia przez szerokie środowisko psychoterapeutów zrzeszonych w różnych towarzystwach i stowarzyszeniach, w tym przez 17 organizacji członkowskich Rady.

Zdaniem Rady brak współ-działania w temacie ZSK może postawić pod znakiem zapytania wieloletni dorobek psychoterapeutów pracujących w 5 grupach podejść (grupie podejść: psychoanalitycznych i psychodynamicznych, behawioralno-poznawczych, humanistyczno-doświadczeniowych, systemowych, integracyjnych) i ponad 20 organizacji, które ich reprezentują.

Rada nieustannie podnosi w Ministerstwie Zdrowia, że proponowany przez PTP opis kwalifikacji „prowadzenie psychoterapii” zbyt wąsko opisuje warunki walidacji i kryteria dla tzw. instytucji certyfikujących.

Lista towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, które współpracowały na forum PRP i potwierdzają aktualnie kwalifikacje psychoterapeutów jest dostępna w zakładce Rejestr psychoterapeutów.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: