W trakcie spotkania Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z Ministrem Zbigniewem Królem Renata Mizerska, przedstawicielka RPP zaproponowała obniżenie wskaźnika liczbowego dotyczącego wymaganej liczny świadczeń w poradniach I poziomu referencyjności (MZ 726) poprzez:
  1. uwzględnienie do obliczeń nie więcej niż 4 wizyt/porad dziennie (po odjęciu urlopów/zwolnień) albo
  2. dopisane sesji koordynacji do tego katalogu albo
  3. określenie jedynie wskaźników procentowych dla wizyt/porad, wizyt środowiskowych, sesji koordynacji.
Dodatkowo, znając specyfikę pracy psychoterapeutycznej z młodymi pacjentami i ich opiekunami, należy uwzględnić stosunkowo duży odsetek nieprzychodzenia na umówione sesje (np. w dwóch warszawskich poradniach to nie mniej niż 30-40% wśród nastolatków).  W znanych realiach np. woj. lubelskiego ( Zamość/Tomaszów Lubelski/Szczebrzeszyn/Skierbieszów/Hrubieszów) oraz podlaskiego, w obecnym brzmieniu niestety nie wydaje się możliwe uniknięcie przez podmiot kar za niezrealizowanie kontraktu.
Rada zgłosiła propozycję zmiany nazwy poradni z I poziomu wydaje się być ważna: poradnia psychoterapeutyczno-psychologiczna lub psychologiczno-psychoterapeutyczna.
Uwzględnienie proponowanych zmian wydaje się szczególnie ważne, tak by zachęcać do rozwijania sieci placówek I poziomu, też poza dużymi miastami, mających w założeniu reformy odegrać kluczową rolę w odciążeniu pracy klinik i oddziałów.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także:

NWZ PRP