Niespodziewanie pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (MZ 662).

Chcemy zaznaczyć, że ww projekt rozporządzenia nie był konsultowany z Polską Radą Psychoterapii na żadnym etapie prac stąd też nie mogliśmy przedstawić naszego stanowiska w tej ważnej i bezpośrednio dotyczącej środowisko psychoterapeutów sprawie. Polska Rada Psychoterapii nie znalazła się również w rozdzielniku do konsultacji społecznych.

Polska Rada Psychoterapii, jako jedyny zarejestrowany Związek Stowarzyszeń zrzeszający towarzystwa  kształcące w psychoterapii i skupiające psychoterapeutów i z tej racji stanowiąca reprezentatywne dla środowiska zawodowego forum współpracy przedstawiła poniższe stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzającego nową specjalizację w psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży. Wnieśliśmy o odrzucenie projektu i przeprowadzenie szerokich konsultacji.

Polska Rada Psychoterapii przedstawiła też 4 propozycje mogące stanowić modelowe rozwiązanie problemu opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Jednocześnie informujemy, organizatorzy konferencji trzech sekcji: Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w trakcie panelu „Co w trawie piszczy? – zmiany w procesie kształcenia psychoterapeutów”, który się odbył dnia 20.10.2018 – poinformowali uczestników, że:

  • planowane jest stworzenie nowej specjalizacji w psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży podlegającej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) i Centrum Egzaminów Medycznych (CEM); będzie istniała konieczność przejścia procedury z egzaminem w CEM dla osób z dorobkiem naukowym i zawodowym;
  • z wystąpienia prof. Macieja Pileckiego pełniącego funkcję przewodniczącego Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wynika również, że kolejnym krokiem będzie stworzenie specjalizacji z psychoterapii klinicznej dla dorosłych podlegającej CMKP i CEM
  • oraz, że szkolenie w psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży ma odbywać się w trzech podejściach teoretycznych.

Należy zauważyć, że rozporządzenie ma wejść w życie w trybie pilnym a więc tylko jeden dzień po ogłoszeniu.

Zobacz: Opinia Polskiej Rady Psychoterapii w sprawie specjalizacji w psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży

Zobacz skład zespołu pracującego nad proponowanymi rozwiązaniami: Zespół do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: