Pismo PRP do Min. Elżbiety Rafalskiej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. projektu ustawy o zawodzie psychologa.