[section bgcolor=”#ffffff” padding=”40px 0 30px 0″]

[gap height=”20″]

[bloglist posts=”3″ show_title=”yes” title=”Aktualności”]

[hr style=”1″ margin=”55px 0 40px 0″]

Podyplomowe szkolenie w psychoterapii jest szkoleniem wysoce specjalistycznym.

[gap height=”0″]

Główne grupy podejść, w których obecnie szkolą się i pracują psychoterapeuci w Polsce to: psychoanalityczno-psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, humanistyczno-doświadczeniowa, systemowa oraz integracyjna.

[hr style=”1″ margin=”40px 0 60px 0″]

[gap height=”10″]

[one_third][responsive][/responsive]

Zawód psychoterapeuty

Psychoterapia jest zawodem/specjalnością, wyszczególnionym pod numerem 228905 w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
Wiecej →
[/one_third]

[one_third][responsive][/responsive]

Psychoterapeuci w Polsce

W Polskiej Radzie Psychoterapii reprezentowane wszystkie grupy podejść psychoterapeutycznych. Badania naukowe potwierdzają skuteczność psychoterapii, różnice pomiędzy skutecznością poszczególnych podejść są niewielkie lub ich w ogóle nie ma.
Wiecej →
[/one_third]

[one_third_last][responsive][/responsive]

Wnioski z badań i analiz

Psychoterapia jest efektywna i skuteczna, a jej stosowanie w ochronie oraz profilaktyce zdrowia pozwala znacznie ograniczyć koszty ekonomiczne i społeczne, w przypadku problemów w obszarze zdrowia psychicznego np. zmniejszyć ilość wizyt lekarskich, świadczeń
Wiecej →
[/one_third_last]
[/section]

[section bgcolor=”#f9f9f9″ padding=”50px 0 20px 0″ border=”1px solid #ececec” parallax=”false”]
[one_half][wooslider slide_page=”aboutus” slider_type=”slides” limit=”5″][/one_half]
[one_half_last][gap height=”10″]

Kompendium wiedzy dla podejmujących decyzje

Opracowanie „Psychoterapia – Vademecum” powstało w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące efektów psychoterapii, zawodu psychoterapeuty, procesu kształcenia oraz zasad certyfikacji psychoterapeutów w Polsce. Vademecum zawiera również informacje o standardach opracowanych i przyjętych przez Polską Radę Psychoterapii.

[button link=”vademecum/” size=”medium” style=”light” lightbox=”false”]Psychoterapia – Vademecum[/button]
[/one_half_last]
[/section]

[section bgcolor=”#ffffff” padding=”40px 0 20px 0″]

[one_fifth][responsive][tooltip text=”Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego”]Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”]Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt”]Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej”]Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal”]Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal[/tooltip][/responsive][/one_fifth][one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej”]Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=” Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra”] Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu”]Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu”]Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii”]Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne”]Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej”]Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt”]Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt[/tooltip][/responsive][/one_fifth][one_fifth][responsive][tooltip text=”Instytut Psychologii Zdrowia”]Instytut Psychologii Zdrowia[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich”]Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Instytut Analizy Grupowej Rasztów”]Instytut Analizy Grupowej Rasztów[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej”]Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Koło Warszawskie Psychoanalizy”]Koło Warszawskie Psychoanalizy[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej”]Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniu”]Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniu[/tooltip][/responsive][/one_fifth]
[one_fifth][responsive][tooltip text=”Polska Federacja Psychoterapii”]Polska Federacja Psychoterapii[/tooltip][/responsive][/one_fifth]

[/section]