Jest już dostępne nowe zarządzenie dotyczące prowadzenia np. psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. Cały dokument, wraz z nową wyceną świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej, jest dostępny tutaj.

Tak jak pisaliśmy Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii złożył liczne uwagi do projektu. Część z nich została uwzględniona. Bardzo się cieszymy, że więcej środków zostanie przeznaczone na nowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjności).

Niestety pozostał zapis ujęty obecnie w par 18. ust. 4. Będziemy zabiegać o jego zmianę.

Par 18. ust. 4. brzmi obecnie: „W przypadku realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, świadczeniobiorca lub uczestnik potwierdza każdorazowo swój udział przez złożenie podpisu w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem czasu jej trwania.”

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: