Bardzo ważne jest też zagwarantowanie by kwalifikacja “prowadzenie psychoterapii” została przypisana do 7 poziomu  Polskiej Ramy Kwalifikacji (7 PRK). Dzięki temu możliwe będzie swobodne porównywanie kwalifikacji potwierdzonych w Polsce, z kwalifikacjami w innych krajach Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że z uwagi na brak regulacji ustawowych dotyczących naszego zawodu w Polsce przypisanie do niższego poziomu może uniemożliwić praktykę w jakimś kraju, jeśli wymagany jest wyższy poziom kwlifikacji.

Dzięki proponowanym przez PRP zmianom kwalifikacja dotycząca psychoterapeutów będzie w Polsce na tym samym poziomie 7 PRK co np. kwalifikacja psychoonkologów.

 

Należy podkreślić, że zakres działań osoby prowadzącej psychoterapię jest szeroki, wymaga jednak znacznie większego nakładu czasu by rozwinąć potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (1200h w porównaniu do 600h kontaktowych).

Całościowe szkolenie w psychoterapii w wymiarze co najmniej 1200h odbywa się w ciągu co najmniej 4 lat. Jest szkoleniem podyplomowym, wymagającym poza szkoleniem teoretycznym i praktycznym, różnorodnego doświadczenia własnego kandydata oraz posiadania pogłębionej wiedzy z innych dziedzin.

 

Osoba prowadząca psychoterapię podczas realizacji zadań wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin np. psychologii, neurobiologii, filozofii, socjologii, psychiatrii, prawa oraz swoje różnorodne doświadczenie we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin np. lekarzami specjalizującymi się w rożnych dziedzinach medycyny, psychologami, w tym psychologami posiadającymi specjalizację z psychologii klinicznej, pedagogami, dietetykami, psychoonkologiami, terapeutami uzależnień, instruktorami terapii uzależnień, seksuologami, pracownikami socjalnymi, kuratorami, nauczycielami, socjoterapeutami. Podejmuje współpracę z rożnymi placówkami i podmiotami, pod których opieką znajduje się pacjent/klient.

Planuje, analizuje i modyfikuje proces psychoterapii w zależności od wieku pacjenta/klienta, jego aktualnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, społecznej, zawodowej. Ponosi odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania. Ponadto, dba o etyczne wykonywanie swoich zadań, promuje zachowania etyczne. Dba o swój rozwój zawodowy,  jest aktywnym członkiem środowiska zawodowego.

Wniosek ZSK przygotowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pilnie wymaga zmiany z 6 PRK na 7 PRK. Potrzebne są też inne ważne zmiany. Rozmawialiśmy o nich 17 listopada podczas Narady Psychoterapeutów.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: