Spotykamy się ponownie z przedstawicielami SNP i SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, SP Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii reprezentują: Renata Mizerska, Agnieszka Jankiewicz, Sylwia Żyła.

Nie ustajemy poszukiwaniach tego co nas łączy, wspólnych płaszczyzn i skutecznych rozwiązań, które będą służyć wszystkim psychoterapeutom pracującycm w 5 grupach podejść. Pracujemy nad zmianami rozporządzenia MZ w zakresie psychoterapii.

Polscy psychoterapeuci pracują w podejściach, które reprezentują 5 grup:

  • grupę podejść psychoanalitycznych / psychodynamicznych
  • grupę podejść poznawczo-behawioralnych
  • grupę podejść humanistyczno-doświadczeniowych
  • grupę podejść systemowych
  • grupę podejść integracyjnych

Ważne jest by zapisy rozporządzeń MZ i innych regulacji również uwzględniały wszystkie 5 grup podejść oraz towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów, w tym członków Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii.

Taki podział znalazł się również w programie szkolenia w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia „psychoterapia dzieci i młodzieży”, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.

Towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii stoją na stanowisku, że obowiązujące regulacje prawne (np. Dz.U. 2019, poz. 1285, zarządzenie Prezesa NFZ) wymagają kilku zmian, aby precyzyjniej opisać kto może wykonywać zawód psychoterapeuty. Konieczna jest też zmiana opisów świadczeń z zakresu psychoterapii, z uwagi na ryzyko odpływu psychoterapeutów prowadzących psychoterapię grupową i rodzinną. Proponowane przez nas zmiany przyniosą bardzo szybkie pozytywne efekty widoczne w całym systemie.

Celem zmian powinno być zatrzymanie w systemie ochrony zdrowia osób posiadających doświadczenie i wysokie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem psychoterapeuty wydanym przez towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: