Kolejna wersja projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia została przyjęta przez Kierownictwo MZ / po uzgodnieniach resortowych przeprowadzonych zgodnie z protokołem ustaleń Nr 58/2009 r. z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów w dniu 29 października 2009 r/.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: