Spotkanie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie przedstawicieli towarzystw psychoterapeutycznych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie kluczowych rozwiązań dotyczących szkolenia w psychoterapii

Wcześniejsze wybory parlamentarne i zmiana rządu – w wyniku tego projekt ustawy zgodnie z prawem został odesłany do Ministerstwa Zdrowia